Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. En is gericht op het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren die problemen ervaren rondom buik, bekken en bekkenbodem. De kinderfysiotherapeut heeft een aanvullende opleiding gevolgd om kinderen en jongeren met deze klachten te mogen behandelen. Bij jonge kinderen verloopt het onderzoek en de behandeling spelenderwijs, passend bij de ontwikkeling van het kind.

Kinderen en jongeren met deze klachten worden vaak verwezen door de huisarts of medisch specialist (bv. kinderarts of uroloog). Er kan ook een afspraak gemaakt worden zonder verwijzing. Dan beoordeelt de kinderbekkenfysiotherapeut of er een indicatie is voor kinderfysiotherapie of dat het kind (eerst) door de huisarts gezien moet worden.

Samenwerking

Er is een nauwe samenwerking met de Ploep poli (plas en poep poli) van Treant. Maandelijks vindt er overleg plaats met de betrokkenen van de poli. Ook overlegt de kinderbekkenfysiotherapeut waar nodig met andere disciplines, zoals de huisarts, psycholoog, orthopedagoog, diëtist of leerkracht.

Afspraak maken