Kinderfysiotherapie

Co-teaching schrijfmotoriek

Alle kinderen leren schrijven op school. Kinderen behalen betere schoolresultaten en hebben meer zelfvertrouwen wanneer ze leesbaar en soepel kunnen schrijven.

Lees verder

Evidence-based groepsinterventie voor handschriftontwikkeling

Veel kinderen hebben op de basisschool problemen met leesbaar schrijven. Uit onderzoek is bekend dat een kortdurende en gerichte ondersteuning effectief is om hen weer mee te laten doen met de groep. Daarom is er een evidence-based groepsinterventie ontwikkeld, zodat ze snel weer kunnen aanhaken bij het handschriftniveau van de groep. Binnen dit co-teaching programma werken de kinderfysiotherapeut en leerkracht samen en versterken elkaar in de aanpak. De SASS-groepsinterventie vindt plaats in de klas.

Leren schrijven begint al in groep 1 en 2. Hier oefent de leerkracht al met de kinderen de fijne motoriek en papier en pentaken. Kinderen die in de kleuterklas problemen ervaren met de fijne motoriek, ervaren meer problemen met het aanleren van het schrijven in groep 3. De kinderfysiotherapeut kan individuele ondersteuning geven om fijn motorische problemen te verbeteren. Maar er is de WRITIC-groepsinterventie voor groep 2 ontwikkeld om ervoor te zorgen dat deze kinderen betere aansluiting vinden bij het leren schrijven in groep 3. Het voordeel van de groepslessen is dat de kinderen in de klas, spelenderwijs samen met enkele klasgenootjes oefenen. Dit helpt de motivatie, en voegt toe aan oefenen met plezier. Ook is er nauwer contact met de leerkracht, waardoor er een nog betere transfer is naar beter motorische functioneren in de klas.

Writic groepsinterventie

Het Writic-groepsprogramma is een interventie gericht op kinderen in groep 2, die problemen ervaren bij pen- en papiertaken en dus risico lopen op het ervaren van problemen in het aanleren van het handschrift in groep 3. De Writic-interventie kent een gestructureerde opbouw van 10 lessen en vindt, in kleine groepjes, in de klas plaats. De kinderfysiotherapeut leidt de wekelijkse co-teaching sessie. Daarnaast herhalen de kinderen de oefeningen, eenmaal per week in de klas en eenmaal per week thuis met een ouder of verzorger. Doordat het een co-teachingsprogramma betreft krijgt de leerkracht ook meer inzicht in het aanleren en/of verbeteren van de uitvoering van pen- en papiertaken bij kleuters.

Hoe ziet de SASS-groepsinterventie eruit?

Vooraf aan de SASS-groepsinterventie selecteert de leerkracht de kinderen met handschriftmoeilijkheden. De leerkracht gebruikt hiervoor de Handschrift-QuickScan en SQT. De interventie kent een gestructureerde opbouw van 8 weken voor groep 3 en 6 weken voor groep 4 of hoger. De interventie vindt in de klas plaats en kan aan de hele klas worden toegepast, waarbij kinderen met (de meeste) handschriftproblemen extra aandacht krijgen of enkel aan de leerlingen met handschriftproblemen (tijdens de schrijflessen). Het programma start met de inventarisatie-les: kinderfysiotherapeut en het groepje kinderen met handschriftproblemen (of de gehele klas) gaan aan de slag en stellen met elkaar individuele doelen vast die tijdens het volgen van het programma aan bod komen. De kinderfysiotherapeut leidt de wekelijkse co-teaching sessie in de klas en de kinderen herhalen tweemaal per week zelfstandig de oefenstof.

Doe je mee zodat alle kinderen met plezier leesbaar en soepel leren schrijven? Neem contact op voor meer informatie over de SASS-groepsinterventie.

Afspraak maken

×
Neem contact op