Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie bij schrijfproblemen

Steeds meer kinderen ervaren schrijfproblemen. Ze kunnen last hebben van schrijfpijn, een slecht leesbaar handschrift, schrijven te langzaam of hebben problemen in het aanleren van het schrijven. Kinderfysiotherapie helpt om soepeler en netter te leren schrijven.

Lees verder

Belangrijk voor hersenontwikkeling

Door de komst van tablets, smartphones, computers vragen steeds meer mensen zich af of schrijven nog wel zo belangrijk is. Maar hoewel er veel alternatieven zijn voor het schrijven, blijft schrijven niet alleen een manier om te communiceren, maar ook erg belangrijk voor het leren op school en voor de hersenontwikkeling. Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat kinderen letters beter leren herkennen door ze op te schrijven en zijn kinderen ook beter in spelling en lezen als ze de woordjes en zinnen moeten opschrijven in plaats van oefenen met behulp van de computer of kaartjes. Door te schrijven worden er nieuwe verbindingen  in je hersenen gelegd. Je kunt je beter concentreren, verbetert je fijne motoriek en kun je sneller denken.

Hoe gaat de kinderfysiotherapeut te werk?

Tijdens de intake en het onderzoek kijkt de kinderfysiotherapeut of het schrijfprobleem wordt veroorzaakt door een probleem in de schrijfmotoriek. Naast een vraaggesprek, zal de kinderfysiotherapeut testen afnemen bij het kind.

Als uit het onderzoek naar voren komt dat het schrijfprobleem wordt veroorzaakt door problemen in de fijne motoriek of schrijfmotoriek, dan zal de kinderfysiotherapeut samen met het kind gaan starten met oefeningen om de schrijfmotoriek te verbeteren. Naast de behandeling geeft de kinderfysiotherapeut adviezen voor thuis en voor op school. Denk hierbij aan tips over het schrijfmateriaal, de houding en schrijflessen in de klas. Ook kunnen er oefeningen voor thuis worden gegeven om de schrijfmotoriek te verbeteren.

×
Neem contact op