Verwijzing

Een verwijzing van een arts is niet noodzakelijk om gebruik te maken van de vergoeding van de zorgverzekering. Ook zonder verwijsbrief mag je ons bellen om een afspraak te plannen. Een uitzondering is fysiotherapie aan huis en voor kinderen jonger dan 2 jaar, hiervoor is altijd een verwijzing nodig van een arts.

Zorgverzekeringen

Fysikids heeft een contract met alle zorgverzekeringen. Met uitzondering van ‘Zorg en Zekerheid’. Indien je verzekerd bent bij de Zorg en Zekerheid krijg je een deel van de zorgkosten terug wanneer je de factuur bij de zorgverzekering indient. Nederlandse gezinnen die in Duitsland woonachtig zijn krijgen kinderfysiotherapeutische behandelingen in Nederland ook vergoed.

Tarieven Fysikids 2024 (onvergoede zorg)

CodeBehandelingTarief
1000Individuele zitting reguliere fysiotherapie€ 48,00
1001Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis€ 67,00
1100Individuele zitting kinderfysiotherapie€ 64,00
1101Individuele zitting kinderfysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis€ 77,00
1102Individuele zitting kinderfysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling€ 77,00
1103Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt bij kinderfysiotherapie€ 67,00
1104Toeslag kinderfysiotherapie buiten reguliere werktijden€ 0,00
1105Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport€ 67,00
1400Consult fysiotherapeutisch onderzoek€ 127,50
1850Screening fysiotherapie€ 24,00
1864Screening, intake en onderzoek fysiotherapie€ 67,00
1865Screening en intake en onderzoek fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis€ 86,00
1866Screening en intake en onderzoek fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling€ 86,00
1870Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing€ 67,00
1871Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis€ 99,00
1872Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling€ 99,00
1920Telefonische zitting fysiotherapie€ 17,50
1960Niet nagekomen afspraak fysiotherapie€ 32,00