Ons beleid

Onze praktijk maakt gebruik van een goed beveiligde elektronisch patiëntendossier. Daarnaast maken wij gebruik van meerdere goed beveiligde uitwisselingssystemen, zoals het declareren naar de zorgverzekeraars of opvragen van verzekeringsgegevens. Deze zijn alleen toegankelijk voor zorgverleners die aan strenge aansluit eisen voldoen.

Onze zorgverleners mogen alleen met uw toestemming gegevens beschikbaar stellen via deze systemen. Tijdens de intake geeft u aan of u toestemming geeft voor het delen van informatie. U bepaalt met wie de informatie gedeeld mag worden, bijvoorbeeld een betrokken arts of leerkracht. U heeft te allen tijde het recht op de toestemming weer in te trekken. Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan geeft u als ouder/voogd toestemming. Bij gescheiden ouders of meerdere voogden, moeten beide toestemming geven. Bij kinderen tussen de 12 en 15 jaar, geven zowel ouders/voogden als het kind toestemming. Vanaf 16 jaar geeft de jongere zelf toestemming.

Voor het versturen van verslagen maakt onze praktijk gebruik van een beveiligd e-mailsysteem voor zorgverleners (bijv. zorgmail, zivver) voor zorgverleners. De behandelend kinderfysiotherapeut is verantwoordelijk voor dit systeem. Bij vragen of klachten hierover kunt u contact opnemen met de behandelend kinderfysiotherapeut.

Aanvullende toestemming

Landelijke Database Fysiotherapie

In de Landelijke Database Fysiotherapie wordt anonieme informatie opgeslagen, bijvoorbeeld over het aantal behandelingen, uitkomsten van metingen, geboortedatum. Dit ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut vraagt toestemming voor het delen van deze gegevens.

Qualiview

De zorgverzekeraars vragen ons om patiënttevredenheid te onderzoeken. Onze praktijk vraagt u bij de intake toestemming voor het versturen van een enquête met vragen over patiënttevredenheid. Deze vragenlijst wordt gedurende, of aan het eind van het behandeltraject, verstuurd.

Klachtenregeling

Indien u ontevreden bent, of een klacht hebt stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Dan kunnen we proberen om dit voor u op te lossen. U kunt dit melden aan een van de praktijkeigenaren. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor de fysiotherapie (KNGF).

Indien gewenst kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze bemiddelt en zoekt samen met u naar een oplossing. Voor meer informatie kijkt u op https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/.